Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy - Program staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w wieku 45 lat i powyżej.

Program Regionalny

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę