Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie


Wydarzenia i aktualności

KOMUNIKAT

Z dniem 18.06.2018 r. wstrzymuje się nabór wniosków dotyczących organizacji staży w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w powiecie tczewskim (III)"

Podsumowanie roku szkolnego 2017/2018

Podsumowaliśmy nasze działania w roku szkolnym 2017/2018

Zatrudnianie cudzoziemców - relacja ze spotkania

Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania informacyjnego, które odbyło się 12 czerwca 2018 r.

Informacja o zakończeniu projektu

Zakończyliśmy realizację Programu Regionalnego: Region, Gospodarka i Praca

Harmonogram zajęć z zakresu poradnictwa grupowego w III kwartale 2018 r.

Zapraszamy na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego.

Komunikat

Z dniem 01.06.2018 r. wstrzymuje się nabór wniosków dotyczących organizacji staży w ramach projektu pozakonkursowego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tczewskim (III)”

Zaproszenie do udziału w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach Poddziałania 5.1.1. RPO WP.

Uczestniczyliśmy w targach pracy w Gdyni

Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości zorganizował Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Porozmawiajmy o talentach - Spotkanie w I LO w Tczewie

Z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego w Tczewie porozmawialiśmy o talentach

Cashflow z biznesem

22 maja 2018 r. odwiedziliśmy Dom Przedsiębiorcy i spotkaliśmy się z uczniami I LO

6,3%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu kwietnia 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
w TCZEWIE

ul. Aleja Solidarności 14 A

83-110 Tczew

Zdjęie budynku PUP w Tczewie

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Urzędu: (58) 531-32-13 wew. 310

(58) 531-34-15

(58) 532-82-72; (58) 532-82-73

(58) 532-82-74; (58) 532-82-76

tel/.fax (58) 531-79-97


   Kontakt e-mail:    gdtc@praca.gov.pl

 Biuletyn Informacji Publicznej:  http://pup.tczew.ibip.pl

Strona internetowa Urzędu: www:tczew.praca.gov.pl

 https://www.facebook.com/puptczew

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza  (ESP)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę