Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie


Wydarzenia i aktualności

 • KOMUNIKAT

  STAŻE - III nabór wniosków w terminie od 24 do 28 maja 2021 r. Zapoznaj się z treścią komunikatu.

 • KOMUNIKAT

  III nabór wniosków o przyznanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Termin naboru wniosków od 17 do 21 maja 2021 r.

 • Komunikat

  Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - II nabór wniosków w okresie 10-14 maja 2021 r. Zapoznaj się z treścią komunikatu.

 • ZAPROSZENIE

  Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie dysponuje środkami PFRON przeznaczonymi na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych. Zapoznaj się z proponowanymi formami aktywizacji.

 • KOMUNIKAT

  Zmiany w udzielaniu dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

POWIATOWY URZĄD PRACY
w TCZEWIE

ul. Aleja Solidarności 14 A

83-110 Tczew

"Zdjęcie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Tczewie"

NUMERY TELEFONÓW:

Sekretariat Urzędu: (58) 531-32-13 wew. 310

(58) 531-34-15

(58) 532-82-72; (58) 532-82-73

(58) 532-82-74; (58) 532-82-76

tel/.fax (58) 531-79-97


   Kontakt e-mail:    gdtc@praca.gov.pl

 Biuletyn Informacji Publicznej:  http://pup.tczew.ibip.pl

Strona internetowa Urzędu: www:tczew.praca.gov.pl

 https://www.facebook.com/puptczew

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza  (ESP)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę